Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

De thi thu Dai hoc tieng Anh 2012 cua SPHN lan 3
Title: De thi thu Dai hoc tieng Anh 2012 cua SPHN lan 3
Author: SP HN
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file