Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Sub-differential of convex function
Title: Sub-differential of convex function
Author: Nong Thi Mai
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file