Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Green Function in PDEs
Title: Green Function in PDEs
Author: Le Thi Thanh
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file