Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Floquet theory
Title: Floquet theory
Author: Bui Thi Hue
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file