Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Nonlinear Schodinger equation
Title: Nonlinear Schodinger equation
Author: Phan THi Van Huyen
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file