Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Giao trinh Word 2010
Title: Giao trinh Word 2010
Author: Microsoft VN
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file