Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

De thi vao 10 chuyen Le Hong Phong, Tran Dai Nghia TpHCMTitle: De thi vao 10 chuyen Le Hong Phong, Tran Dai Nghia TpHCM
Author: vnmath, Le HP, TDN, Saigon
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file