Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

De thi 2011 vao lop 10 Toan Ly Tu Trong Can ThoTitle: Dap an De thi 2011 vao lop 10 Toan Ly Tu Trong Can Tho
Author: Tran Tan Lai, THCS Luong The Vinh, Can Tho
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file