Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thi thu khoi A, B, D lan 5 chuyen Lam Son Thanh Hoa (ngay thi 7/5/2011)
Title: Thi thu khoi A, B, D lan 5 chuyen Lam Son Thanh Hoa (ngay thi 7/5/2011)
Author: Lam Son
Book Description: Dap an chi tiet.
Download
Download this file