Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

SKKN: Van dung Dinh li Viet trong Giai toan
Title: SKKN: Van dung Dinh li Viet trong Giai toan
Author: Bui thi Thuy Nga
Book Description: Thuy Nga PBN.
Download
Download this file