Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Giao trinh Ung dung CNTT trong day hoc toan
Title: Giao trinh Ung dung CNTT trong day hoc toan
Author: Trinh Thanh Hai
Book Description: See on amazon, ICT.
Download
Download this file