Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Dung so phuc de giai toan Vat li
Title: Dung so phuc de giai toan Vat li
Author: physic
Book Description: complex number.
Download
Download this file