Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

De thu vao lop 6 mon Toan Ha Noi - Ams 1999 -2010
Title: De thu vao lop 6 mon Toan Ha Noi - Ams 1999 -2010
Author: vn math, hexa
Book Description: thi vao lop 6.
Download
Download this file