Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Dang toan lap phuong trinh mat phang (VTV2)Title: Dang toan lap phuong trinh mat phang (VTV2)
Author: nguyen Duc Thuan
Book Description: See on amazon, VTV2.
Download
Download this file