Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Tron Bo chuyen de Vat li on thi Dai hoc
Title: Tron Bo chuyen de Vat li on thi Dai hoc
Author: vn math
Book Description: dong dien xoay chieu, quang hoc, dao dong dieu hoa.
Download
Download this file