Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Thiet ke Bai giang Vat li 8Title: Thiet ke Bai giang Vat li 8
Author: Nguyen My Hao, le Minh Ha
Book Description: TKBG Vat li 8.
Download
Download this file