Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Bai toan Hinh hoc trong de thi Dai hocTitle: Bai toan Hinh hoc trong de thi Dai hoc
Author: Truong Dinh Dung
Book Description: De thi DH 2011.
Download
Download this file