Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Phuong trinh luong giac qua cac ki thi Dai hocTitle: Phuong trinh luong giac qua cac ki thi Dai hoc
Author: Thay Quang
Book Description: PTLG qua cac ki thi CD -DH.
Download
Download this file