Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

De thi mon VAN Tot nghiep THPT 2008
Title: De thi mon VAN Tot nghiep THPT 2008
Author: BGD
Book Description: De thi Tot nghiep THPT 2008 mon VAN co dap an.
Download

LAN 1
Download this file
LAN 2
Download this file