Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Dap an de thi thu DH 2011 cua THPT Tran Nguyen Han Vinh PhucTitle: Dap an de thi thu DH 2011 cua THPT Tran Nguyen Han Vinh Phuc
Author: THPT TRan Nguyen Han
Book Description: De thi thu TOan Dai hoc 2011.
Download
Download this file