Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Bo De thi Trac nghiem Hoa hoc LTDH (30 De)
Title: Bo De thi Trac nghiem Hoa hoc LTDH (30 De)
Author: Tran Trung NInh, Pham Ngoc Son, Pham thi Binh
Book Description: NXB DHQG TPHCM.
Download
Download this file