Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

25 De thi thu DH 2011 cua DHSP Ha Noi (co dap an)Title: 25 De thi thu DH 2011 cua DHSP Ha Noi (co dap an)
Author: DHSP HN
Book Description: 25 de thi thu cua DHSP HN co dap an chi tiet.
Download
Download this file