Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Dap an De thi Dai hoc mon Sinh khoi B 2010Title: Dap an De thi Dai hoc mon Sinh khoi B 2010
Author: Unknown
Book Description: See on dantri.
Download
Download this file (de thi+ dapan ma de 473)
or
Download Dapan Tat ca cac ma de.