Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

The Characteristic Method and Its Generalizations for First-Order Nonlinear Partial Differential EquationsTitle: The Characteristic Method and Its Generalizations for First-Order Nonlinear Partial Differential Equations
Author: Tran Duc Van, MIko Tsuji, Nguyen Duy Thai Son
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file