Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic TheoryTitle: Variational Analysis and Generalized Differentiation I: Basic Theory
Author: Boris S. Mordukhovich
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file