Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Quadratic Programming and Affine Variational InequalitiesTitle: Quadratic Programming and Affine Variational Inequalities: A Qualitative Study
Author: N. D. Yen
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file