Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

Numerical analysis of variational inequalitiesTitle: Numerical analysis of variational inequalities
Author: Jong Shi Pang
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file