Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

A free Excel spreadsheet of World Cup 2010 ScheduleTitle: World Cup 2010 Schedule
Author: Unknown
Book Description: See on amazon.
Download
Download this file