Chọn Download this file.
Sau đó chờ 5 giây rồi nhìn góc bên phải, phía trên cùng, click vào để bắt đầu download.

problems in plane and solid geometry- Vol.1 Plane GeometryTitle: problems in plane and solid geometry- Vol.1 Plane Geometry
Author: Viktor Prasolov
Book Description: See on Amazon.
Download
Download this file